Giới thiệu CLB Doanh Nhân IPO Sihub

 

Sơ lược về lịch sử hình thành, tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi của CLB

 

1. CLB Doanh Nhân IPO Sihub

Câu Lạc Bộ Doanh nhân IPO SIHUB là một CLB khá non trẻ của TP.HCM được thành lập ngày 01/01/2021, nhằm tập hợp giúp đỡ nhau, đoàn kết trao đổi chia sẻ kiến thức kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh và nâng cao kỹ năng quản trị điều hành doanh nghiệp cho các doanh nhân khởi nghiệp (startup) vận dụng đổi mới sáng tạo hướng đến IPO (Initial Public Offering: niêm yết lần đầu ra công chúng để gọi vốn) nhằm góp phần vào việc phát triển kinh tế, xã hội của TP.HCM và của Trung Tâm Ứng dụng Tiến Bộ Khoa học và Công Nghệ (SIHUB) – Sở Khoa Học và Công Nghệ TP. HCM.

- Tên tiếng Việt: CÂU LẠC BỘ DOANH NHÂN IPO SIHUB.
Tên tiếng Anh: IPO SIHUB ENTREPRENEUR CLUB.
- Tên viết tắt: ISEC.

2. Tầm nhìn của CLB Doanh Nhân IPO Sihub

Trở thành cầu nối hàng đầu cho các doanh nghiệp vận dụng đổi mới sáng tạo hướng đến IPO.

3. Sứ mệnh của CLB Doanh Nhân IPO Sihub

Kiến tạo một môi trường kết nối hiệu quả, có hệ thống, tích cực và chuyên nghiệp để phát triển kinh doanh thông qua các kiến thức, công cụ và những kinh nghiệm thành công từ lộ trình doanh nhân đến IPO.

4. Giá trị cốt lõi

1. Đổi mới sáng tạo: Luôn không ngừng học hỏi, tạo ra cái mới và thay đổi cái cũ để làm tốt hơn.
2. Minh bạch: Luôn tạo ra sự rõ ràng và sự liêm chính trong các hoạt động.
3. Chuyên nghiệp: Luôn hoàn thành công việc một cách bài bản, khoa học, có trách nhiệm và đúng thời hạn
4. Nhân văn: Luôn hướng đến giá trị cộng đồng, lấy yếu tố con người làm trọng tâm để phát triển.

5. Mục tiêu của CLB Doanh Nhân IPO Sihub

- Hỗ trợ thành viên hết mình, tiến đến thành công của từng thành viên một trên lộ trình IPO, thông qua các nguồn lực tinh hoa được hội tụ tại clb.
- Là nơi giới thiệu, giao lưu, cập nhật các kiến thức, công nghệ mới, các mô hình kinh doanh, tài chính, quản trị đổi mới sáng tạo sôi nổi nhất TPHCM.
- Tạo ra một nền tảng kết nối kinh doanh giữa các thành viên ngày càng lớn mạnh và các đối tác, khách hàng bên ngoài.
- Là cầu nối giữa các Doanh nhân và SIHUB.
- Là điểm tiếp nhận chiến lược phát triển, quy hoạch và các thông tin kinh tế của SIHUB và của TP.HCM, để phổ biến cho các thành viên.

 

Hình ảnh giới thiệu

6. Phạm vi, lĩnh vực hoạt động

CLB Doanh Nhân IPO Sihub bao gồm các doanh nghiệp trong các ngành nghề khác nhau, hoạt động trong tất cả các lĩnh vực của xã hội, đặc biệt trong lĩnh vực khởi nghiệp vận dụng đổi mới sáng tạo hướng đến IPO; tập hợp các Doanh nhân, nhà quản lý, nhà đầu tư, các chuyên gia và các kỹ sư…đang hoạt động tại TP.HCM.

7. Tài chính hoạt động

CLB Doanh Nhân IPO Sihub hoạt động dưới sự đóng góp hội phí của các Hội viên và các đóng góp, tài trợ khác. Mọi hoạt động tài chính được báo cáo công khai và minh bạch cho các Hội viên. Lệ phí đăng ký trở thành thành viên CLB Doanh Nhân IPO Sihub năm 2021 là 2.400.000 đồng/người/năm (Hai triệu bốn trăm nghìn đồng/người/năm).   

8. Liên hệ

Ban Điều Hành CLB Doanh Nhân IPO Sihub trân trọng kính mời các anh chị là các doanh nhân, nhà quản lý trong các cơ quan, công ty, các nhà đầu tư, các chuyên  gia và các kỹ sư… Hãy tham gia vào CLB Doanh Nhân IPO Sihub để tạo thành một cộng đồng IPO lớn mạnh để giúp TP.HCM chúng ta và đất nước Việt Nam  phát triển một cách vững mạnh và bền vững, xin liên hệ cho chúng tôi theo thông tin dưới đây

Văn phòng TPHCM  

  • Địa chỉ: 273 Điện Biên Phủ, Q 3, TPHCM  
  • Website: clbipo.com
  • Facebook Group: https://www.facebook.com/groups/entrepreneurs2ipo 
  • Đăng ký tham gia